Forside

Velkommen til grundejerforeningen Hummingen Strand´s hjemmeside.

Formand:
Søren Jensen
Hummingenstrand nr. 14
Tlf.: 4273 8035

Kasserer:
Carsten Møller
Hummingen Strand 70
Tlf. 9137 7494

Til alle medlemmer
Bestyrelsen udsender indkaldelser til generalforsamling, referater og øvrig information via e-mail til medlemmerne.
Alle medlemmer opfordres til at tilmelde sig foreningens mailliste ved at sende en mail til bestyrelsen på mailadressen:  bestyrelsen@hummingenstrand.dk
Ligeledes opfordres medlemmerne til at oplyse et telefonnummer hvor  man kan kontaktes.

Ønsker man indkaldelser, referater og øvrig information tilsendt pr. post, bedes dette meddelt bestyrelsen.

Såfremt bestyrelsen ikke hører noget vil din/Jeres post blive lagt i postkassen på sommerhusadressen.

Den enkelte grundejer opfordres til at tilmelde betaling af kontingent til PBS-service.
Betalingsfrist: 1. august

Ved salg samt ved adresseflytning skal dette meddeles bestyrelsen.

Skriv et svar